Inspiration for Isolation 
Erik-Jan Muts

Cofferdam leidt tot langere levensduur van restauraties en zorgt voor meer rust, ruimte en zicht. Tevens wordt vocht efficiënt bestreden en wordt het uiteindelijk vaak prettiger gevonden door zowel patiënt als tandarts. In sommige gevallen kan het echter behoorlijk lastig zijn om voorspelbaar te werken met cofferdam. Hoe gebruik je bijvoorbeeld cofferdam bij een diepe vulling? Tijdens de lezing zullen verschillende tips & tricks met betrekking tot het gebruik van cofferdam de revue passeren waarmee je de volgende dag direct aan de slag kan en daardoor cofferdam met (nog meer) plezier kunt gaan gebruiken.

Leerdoelen

 • Leren hoe cofferdam snel en constant te markeren en te knippen
 • Welke cofferdamklemmen wanneer te gebruiken
 • Hoe het beste een retractieklem ingezet kan worden
 • Leren wat het belang is van invaginatie van de cofferdam
 • Hoe een flossligatuur te knopen en aan te brengen
 • Wat de meerwaarde kan zijn van Teflon en retractiedraad
Het endodontisch behandelde element – een (funderings)restauratie van composiet
Wietske Fokkinga

Elementen met uitgebreid weefselverlies moeten worden opgebouwd. Hiervoor zijn allerlei materialen en methoden beschikbaar. Wat zijn de afwegingen die een rol spelen bij het vervaardigen van een funderingsrestauratie (van composiet) bij de endodontisch behandelde elementen? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? Wat zijn de klinische (onderzoeks)resulaten van de vezelstiften ondertussen? Deze en andere aspecten rondom het vervaardigen van funderingsrestauraties (en de uiteindelijke restauratie) bij endodontisch behandelde elementen zullen in de lezing worden toegelicht aan de hand van een update van de literatuur en casuïstiek uit de praktijk.

Leerdoelen

 • inzicht in de achtergronden van het indiceren van vervolgbehandeling bij endodontisch behandelde elementen, waaronder:
 • indicatie van een adhesieve funderingsrestauratie (met wortelstift)
 • adhesieve principes in het wortelkanaal
 • overwegingen voor de uiteindelijke restauratie van een endodontisch behandeld element
De voorspelbare en functionele posterior composietrestauratie
Bas Loomans

Het vervaardigen van een posterior composietrestauratie behoort bij de tandheelkunde van alledag. Het is tegenwoordig mogelijk voorspelbaar grote knobbelvervangende restauraties van direct composiet te vervaardigen en zelfs om bij patiënten met ernstige gebitsslijtage de beetverhoging geheel in composiet op te bouwen behoort tegenwoordig tot een routinebehandeling. Probleem voor de tandarts is dan echter: ‘Welke technieken kan ik gebruiken? Hoe zorg ik voor een goede occlusale en approximale vormgeving van de restauratie? Hoe houd ik controle over mijn werkveld? In deze presentatie geef ik u praktische ‘tips and tricks’ waar u meteen mee aan de slag kan.

Leerdoelen

 • U bent op de hoogte van de beschikbare (adhesieve) technieken
 • U leert praktische tips voor het verkrijgen van goede approximale en occlusale contacten
 • U maakt kennis met technieken om een volledig element op te bouwen
Directe composiet restauraties – kiezen en vullen?
Cees Kleverlaan

Bij de concepten van “minimally invasive dentistry” en “add-on dentistry” worden composieten vaak gebruikt. Bij deze toepassingen worden er verschillende eisen gesteld aan het materiaal. In deze lezing worden ingegaan op dit aspect van laboratorium experimenten en deze zullen vergeleken worden met klinische resultaten.

Leerdoelen

 • Hoe zijn composieten samengesteld?
 • Hoe werkt het uitharden van composiet en wat is het effect van de lamp?
 • Hoe kiezen we een composiet voor in de praktijk?
‘Optimaal prepareren: van extensie voor preventie naar preventie van extensie.’
Maurits de Kuijper

De eerste keuze voor minimaal invasief vormherstel van tanden en kiezen bij kleine tot middelgrote defecten is direct composiet. Op een gemiddelde werkdag slijpt en plakt u aan heel wat elementen. Maar kunnen we vandaag de dag wel echt alles plakken met composiet? Waar ligt de grens tussen het minimaal invasief prepareren en ‘extension for prevention’ als het gaat om het voorkomen van knobbelbreuk? Wanneer en waar kiezen we voor een bevel? Een ander dilemma is de diepe cariëslaesie: aan de ene kant willen we schoon dentine om voorspelbaar te kunnen hechten,  aan de andere kant willen we de vitaliteit van de pulpa behouden. Hoe diep moet je gaan?  Tevens zult u tijdens deze congresdag al het een en ander leren over het aanbrengen van rubberdam. Toch blijft het soms een uitdaging om een mooie contour te creëren wanneer de outline subgingivaal loopt.  Er zijn verschillende manieren waarop u het tandvlees kunt prepareren ter voorbereiding op de rubberdam.  Een presentatie over de preparatie van harde en zachte weefsels.

Leerdoelen

 • U kent de overwegingen om een knobbel wel of niet te overkappen;
 • U bent bekend met het diepe cariës protocol;
 • Weet u waar en waar u niet moet bevelen;
 • U bent bekend met verschillende manieren om het tandvlees te manipuleren ter voorbereiding van isolatie onder rubberdam.